Kommuneplan / lokalplan

En kommuneplan er betegnelsen på en samlet plan, som den stedlige kommunalbestyrelse udarbejder for kommunen.

Kommuneplanen skulle være en samlet rammeplan for arealanvendelsen i en given kommune og indeholde oplysninger om de tilsigtede tiltag inden for blandt andet:

  • Arealers fordeling efter anvendelse i hovedtræk (boligområder, forretningsområder, industriområder, grønne områder, områder for tekniske anlæg, sommerhusområder med videre)
  • Den forudsete betjening af befolkningen med offentlige institutioner (vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skoler, plejehjem, biblioteker, sports- og idrætsanlæg og så fremdeles)
  • Betjeningen med forretninger (dagligvarer, udvalgsvarer)
  • Hovedtrækkene i vejnet og stinet
  • Bestemmelser, bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • Bevaring af bygninger og landskabstræk
  • Sikring af friarealer
  • Beliggenheden af fællesanlæg og deres betjeningsområder

Kom trygt, sikkert og hurtigt igennem dit boligkøb. Få professionel køberrådgivning

Er du interesseret i at høre mere? Bliv ringet op og hør hvordan vi kan hjælpe dig til din drømmebolig. Få en uforpligtende gennemgang af din boligsituation.

Bliv ringet op

Din bolig. Din drøm.