Dispositionsret

Hvis du er ved at købe ny bolig, vil du i købsaftalen aftale en formel overtagelsesdag med sælger. Denne overtagelsesdag er dagen hvor du som køber formelt overtager ejendommen. Det er også denne dato som vil fremgå af skødet som i sidste ende bliver tinglyst.

Sideløbende med den formelle overtagelsesdag, kan det aftales, at du som køber får adgang til ejendommen før tid. Såfremt dette er tilfældet, kaldes datoen, hvor du får adgang til ejendommen, for dispositionsdagen.

Normalt vil det være aftalt, at de almindelige faste udgifter til ejendommen, herunder ejendomsskatter, renovation, skorstensfejning, mv. overgår til dig som køber pr den formelle overtagelsesdag. Til gengæld vil det normalt være aftalt, at forbrugsudgifter til el, vand og varme overgår til køber fra den dato der gives dispositionsret fra.

Kom trygt, sikkert og hurtigt igennem dit boligkøb. Få professionel køberrådgivning

Er du interesseret i at høre mere? Bliv ringet op og hør hvordan vi kan hjælpe dig til din drømmebolig. Få en uforpligtende gennemgang af din boligsituation.

Bliv ringet op

Din bolig. Din drøm.