Reklamationsret ved boligkøb

Umiddelbart efter at have konstateret en mangel, skal køberen af ejendommen henvende sig til sælgeren og gøre opmærksom på forholdet. Overholdes denne reklamationsfrist ikke, fortaber køberen muligheden for at gøre sit krav gældende over for sælgeren.
For at klarlægge om der er tale om en mangel, om omfanget af en sådan og om udgifterne til udbedring er det ofte nødvendigt at arrangere et sagkyndigt syn og skøn.

Hvis manglen ikke er omfattende nok (ligger under bagatelgrænsen) til, at sælgeren eller andre kan ifalde ansvar for den, eller hvis sælger gyldigt har fraskrevet sig ansvaret for denne type fejl, kan køber ikke rette krav mod nogen for udbedring af manglen. Ansvaret herfor påhviler således alene køberen.

Er manglen dækket af køberens ejerskifteforsikring, skal skaden anmeldes hertil. Man skal være opmærksom på, at der på denne type forsikringer er en vis selvrisiko.

Kom trygt, sikkert og hurtigt igennem dit boligkøb. Få professionel køberrådgivning

Er du interesseret i at høre mere? Bliv ringet op og hør hvordan vi kan hjælpe dig til din drømmebolig. Få en uforpligtende gennemgang af din boligsituation.

Bliv ringet op

Din bolig. Din drøm.