Byggetilladelse

Afhængig af hvilken type byggeri du skal i gang med, kan det være nødvendigt at søge byggetilladelse hos kommunen. De byggesager, der kræver byggetilladelse kan også være nedrivning eller byggeri af mindre sekundære bygninger på din grund. Det kan fx være opførelse af udhuse og skure eller overdækninger, hvis det samlede areal af sekundære bygninger overskrider 50 m2 (20 m2 for rækkehuse), eller ikke kan overholde de gældende regler.

Hvis arealet i boligen ændres, eller der sker andre væsentlige ændringer af din bolig, kræver det også en byggetilladelse. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået tilladelse.

Uanset hvilket projekt du skal i gang med, skal du overholde de krav, der er det på tidspunktet gældende bygningsreglement. Det vil fx være regler for højde og afstande på byggeriet. krav til konstruktioner, isolering brandforhold og fx at arealet af det samlede byggeri overholde bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, som fx skure udhuse garager og carporte der ikke skal søges byggetilladelse til eller tilladelse.

Kom trygt, sikkert og hurtigt igennem dit boligkøb. Få professionel køberrådgivning

Er du interesseret i at høre mere? Bliv ringet op og hør hvordan vi kan hjælpe dig til din drømmebolig. Få en uforpligtende gennemgang af din boligsituation.

Bliv ringet op

Din bolig. Din drøm.